KONTAKT

Organizátor podujatia Výstava Svadba 2020

prihlášku a informácie na uvedenej adrese
 

CEREMONI s.r.o.
Svadobné centrum
Hlavná 72
Košice 040 01

Tel.: 055 / 625 73 87
fax.: 055 / 625 73 87
mobil: 0903 613 390
mail: ceremoni@ceremoni.sk

www.ceremoni.sk